govorni programi

Usmena istorija savremene istorije u Srbiji: intervju sa Dejanom Sretenovićem

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Dr Dejan Sretenović je istoričar i teoretičar umetnosti. Radi kao kustos Centra za vizuelnu kulturu u Muzeju savremene umetnosti. Područja njegovih istraživanja i kustoske prakse obuhvataju avangarde, neoavangarde, konceptualnu umetnost, savremenu umetnost, eksperimentalni film i vizuelnu
kulturu. Objavio je knjige Umetnost prisvajanja (2013), Raša Todosijević. Was ist Kunst? (2002) i Art in Yugoslavia 1992-1995 (1997). Priredio je zbornike tekstova Prilozi za istoriju Muzeja savremene umetnosti (2015), Lev Manovič: Metamediji (2001), Novo čitanje ikone (1999) itd. Tekstovi su mu objavljivani u časopisima, zbornicima i katalozima u zemlji i inostranstvu. Kao kustos realizovao je oko 40 izložbi u zemlji i inostranstvu.