govorni programi

Albanci i Srbi između integracija i dezintegracija – Dijalog medju dijalozima #6

REX U GOSTIMA – DIJALOG MEĐU DIJALOZIMA – Serija diskusija u kojima se iz različitih društvenih i političkih pozicija i perspektiva razmatraju brojne teme sadržane unutar „Kosovskog pitanja“. Današnje hegemono značenje samog pojma integracija je svakako uslovljeno konceptima i procesima euro-integracija. U tom retoričkom i idejnom okviru se pretežno odvijaju i interpretiraju politički, pravni i ekonomski procesi koji uslovljavaju i determinišu život najvećeg dela stanovništva i različitih društvenih zajednica u zemljama koje teže uključenju u Evropsku uniju. Više informacija na sajtu Kulturnog centra REX
image

 

https://www.mixcloud.com/REXfiles/albanci-i-srbi-izme%C4%91u-integracija-i-dezintegracija-dijalog-medju-dijalozima-6/