govorni programi

Čeking point

Čeking point: Moca Jeremić, “Svet se raspada i raspada, a ja ga sastavljam i sastavljam…”

U tadašnjim njegovim radovima angažovana je svoje vrsna radionica dekompozicije i nanovne kompozicije i kompresije smisla i značenja odbačenih produkata industrijskog društva, društva koje se i samoosećalo odbačeno i na istorijskom zalasku, makar sa sebi svojstvenog i poznatog horizonta.

Čeking point: Moca Jeremić, “Svet se raspadairaspada, a ja ga sastavljam i sastavljam…” 6 skulptura i 10 crteža sa tavana “Jednog od onih dana lepio sam, lepio, raspadajući svet…” insistira Miomir Moca Jeremić na ovakvom početku teksta… i zaista, može se reći da je svojim radom u devedesetima on posmatrao i zapunjavao prostor između dve…