govorni programi

(Do)Govorni programi

To nismo mi – prikaz fašizma u savremenoj mađarskoj muzeologiji

Prezentacija Filipa Šaćirovića u okviru projekta „Fašizam: edukacija i muzealizacija danas“

Posmatranjem triju izložbi u tri budimpeštanska muzeja za koje se može reći da su najrelevantniji za period fašizma u Mađarskoj, Nacionalnog muzeja, Kuće terora i Muzeja Holokausta, dolazi se do zaključka da mađarska muzeologija još uvek nema definitivan stav o tome šta fašizam predstavlja, te da ne postoji jedinstven stav čak ni o periodu koji…

Boris Buden: „Jezici retrofašizma: Kritičke napomene uz Deklaraciju o zajedničkom jeziku”

Proces ubrzane revernakularizacije nacionalnih jezika na našim prostorima ima za posljedicu redukciju nacionalne kulture i nacionalnog jezika kao njenog autentičnog medija na njezinu identitetsku funkciju. To također uključuje njezinu transformaciju u dekadentnu formu kulturne baštine, dakle njezinu muzealizaciju, što se zbiva u širem historijskom kontekstu opće refeudalizacije društvenih odnosa. Da muzealizacija nacionalne kulture u formi…

Do(Govorni) programi: Kako nestaje fašizam: Živko Grozdanić: „Alegorija o premijeru“

Kulturni centar Rex 23. 01. 2017 18:00 Živko Grozdanić: „Alegorija o premijeru“ U svom izlaganju na upravo održanoj „Rimskoj konferenciji o komunizmu” (http://www.communism17.org/en/) Slavoj Žižek je izneo tezu da opšti nedostatak poverenja u zvaničnu ideologiju u real-socijalističkim sistemima u istočnoj Evropi, nije bio glavni problem tog sistema već njegova osnovna poluga funkcionisanja i održanja. Bila…

(Do)Govorni programi: Kako nestaje fašizam? (Umetnički rad u političkim i ideološkim okolnostima)

Kulturni centar Rex 20. 08. 2016, 18:00h Svoj ciklus seminara za svakoga Rex je započeo 2011. godine seminarom “Kako nAstaje fašizam?”, u okviru projekta Poseta Starom sajmištu (starosajmiste.info), sa namerom da osvetli “ekonomske, kulturne, političke, istorijske” i druge kontekste i preduslove koji omogućavaju i podstiču razvoj fašističkih ideologija i politika. Ove godine, serija javnih diskusija,…

(Do)Govorni programi: Kratka istorija Kosova u kritičkoj retrospektivi (6. deo)

Kulturni centar Rex 31. 07. 2016, 18:00h U težnji za postizanjem mogućih konsenzusa oko nekih važnih spornih pitanja za naše kulturno i političko okruženje, diskusijom o transkriptu i reakcijama na transkript prvog seminara na temu Kartka istorija Kosova, otvaramo seriju nadnaslova Do(Govorni) programi.   Najava seminara Kratka istorija Kosova (održanog 22. 07. 2014.): Na seminaru…

Umetnički rad u političkim i ideološkim okolnostima

Kulturni centar Rex 16. 05. 2016  u 18:00h Kako da jeste ono što je bilo? Rad “Slobodni predmeti“ Vladimira Miladinovića (2014) proizveo je u stručnoj javnosti vrlo zanimljivu debatu na više tematskih i teorijskih nivoa. Dugo se nije moglo pročitati ili čuti toliko različitih ocena i mišljenja o jednom radu savremene umetnosti. Od pitanja smisla i…