govorni programi

(Do)Govorni programi

Do(Govorni) programi: Kako nestaje fašizam: Živko Grozdanić: „Alegorija o premijeru“

Kulturni centar Rex 23. 01. 2017 18:00 Živko Grozdanić: „Alegorija o premijeru“ U svom izlaganju na upravo održanoj „Rimskoj konferenciji o komunizmu” (http://www.communism17.org/en/) Slavoj Žižek je izneo tezu da opšti nedostatak poverenja u zvaničnu ideologiju u real-socijalističkim sistemima u istočnoj Evropi, nije bio glavni problem tog sistema već njegova osnovna poluga funkcionisanja i održanja. Bila…

(Do)Govorni programi: Kako nestaje fašizam? (Umetnički rad u političkim i ideološkim okolnostima)

Kulturni centar Rex 20. 08. 2016, 18:00h Svoj ciklus seminara za svakoga Rex je započeo 2011. godine seminarom “Kako nAstaje fašizam?”, u okviru projekta Poseta Starom sajmištu (starosajmiste.info), sa namerom da osvetli “ekonomske, kulturne, političke, istorijske” i druge kontekste i preduslove koji omogućavaju i podstiču razvoj fašističkih ideologija i politika. Ove godine, serija javnih diskusija,…

(Do)Govorni programi: Kratka istorija Kosova u kritičkoj retrospektivi (6. deo)

Kulturni centar Rex 31. 07. 2016, 18:00h U težnji za postizanjem mogućih konsenzusa oko nekih važnih spornih pitanja za naše kulturno i političko okruženje, diskusijom o transkriptu i reakcijama na transkript prvog seminara na temu Kartka istorija Kosova, otvaramo seriju nadnaslova Do(Govorni) programi.   Najava seminara Kratka istorija Kosova (održanog 22. 07. 2014.): Na seminaru…