govorni programi

Ratna neuroza Jugoslovena

Poslednja sesija Pažljivo čitajuće grupe

 

Četvrti radni sastanak pažljivo čitajuće grupe

Treći radni sastanak pažljivo čitajuće grupe

Drugi radni susret čitajuće grupe

Prvi radni susret Pažljivo čitajuće grupe

Drugi pripremni sastanak 3. jul

Počevši od čuvene Klajnove studije “Ratna neuroza Jugoslovena”, grupa će pažljivo čitati (close reading) i obrađivati tekstove različitog porekla i svrhe, koji se bave neurozama kakve su u nekom znatnijem i karakterističnijem obimu zahvatale stanovništvo Jugoslavije/Jugoslavija tokom druge polovine XX i početkom XXI veka. Kako se neuroze definišu, shvataju, razvijaju, tretiraju a kako se kao…