govorni programi

Seminari za svakoga

Predavanje Aleksandra Matkovića – Gledano očima Berlina: tri izložbe o fašizmu i njihova sadašnjost

Završno predavanje i diskusija u okviru projekta „Fašizam: muzealizacija i edukacija danas“. Nakon niza studija slučaja, predavanja, aktivističkih i teorijskih istraživanja kojima smo istraživali koncepte i kapacitete aktuelnih obrazovnih i muzejskih praksi u zemlji i svetu, pažnju smo obratili na situaciju proizvedenu aktuelnim istorijskim izložbama u Berlinu. Više o dogadjaju na stranici Kulturnog centra REX…

Fašizam: muzealizacija i edukacija u centru i na periferiji

Na poslednjem, završnom seminaru projekta „Fašizam: muzealizacija i edukacija danas“, razmatraćemo, na izabranim primerima, pitanje pristupa i učinka obrazovnih i muzeoloških praksi u državama i društvima današnjeg ali i istorijskog kapitalističkog centra – i državama i društvima kapitalističke periferije. Kao i u drugim oblastima formalne i neformalne, javno-institucionalne ili civilno-društvene politike i prakse edukacije i…

Seminar sa dr Išaja Landom: “O modernosti, fašizmu i kapitalizmu“

Cilj ovog predavanja je da preispita odnos fašizma, uključujući i njegovu nemačku, nacionalsocijalističku varijantu, prema modernosti generalno, a posebno prema kapitalizmu. Kroz isticanje opšteg pojmovnog okvira unutar kojeg se ova pitanja mogu razmatrati, predavanje će nastojati da se prevaziđe uobičajeno postavljanje apstraktnih antinomija i da pomenutim pitanjima pristupi na dijalektički način. Potvrdiće se da su fašizam i ekstremizam suštinski fenomeni modernog doba, iako se sami…

Predavanje Gašpara M. Tamaša: “Ima li fašizma nakon 1945?”

Mikloš Tamaš je mađarski filozof, političar i publicista. Studirao je filozofiju i klasičnu filologiju u Rumuniji. Bio je jedan od vođa disidentskog pokreta u Mađarskoj, ali potom i kritičar mađarske tranzicije nakon raspada realsocijalizma i potonji predsednik stranke Zelena levica (Zöld Baloldal). Početkom 90-ih bio je direktor Instituta za filozofiju i predavač na univerzitetima u…

Predstave o fašizmu u novijim umetničkim praksama

Izlaganja na seminaru se bavila reprezentacijama i interpretacijama fašizma u umetničkom stvaralaštvu poslednjih nekoliko decenija. Primeri iz savremenih vizuelnih umetnosti, rok-en-rol produkcije, savremene književnosti i kritike kao i popularne kulture, daju mogućnost diskusije o fenomenima (podrazumevano kritičkog) odnosa umetnosti prema istorijskom fašizmu. Zoran Vidaković u svojoj knjizi „Stari i novi fašizam” napominje da, u datim…

Seminar za svakoga: Pročitavanje Kratke istorije Kosova

Kulturni centar Rex 17. 12. 2016 u 14:00h Nastavljajući rad na postizanju mogućih konsenzusa oko nekih važnih spornih pitanja za naše kulturno i političko okruženje, analiziramo izlaganja, diskusije, transkripte i reakcije nakon prethodnih seminara na temu Kratka istorija Kosova i Kratka istorija Kosova u kritičkoj retrospektivi. Seminar za svakoga: Pročitavanje Kratke istorije Kosova Kao (pro)čitači i sagovornici,…

SEMINAR ZA SVAKOGA: Kriza politika prema migracijama i savremeni oblici fašizma

Kulturni centar Rex 28. 10. 2016 13:00 Uzmite učešće u seminaru u petak 28. oktobra, od 13h u KC REX Izlagačice i izlagači: Marta Stojić Mitrovic, Tjaša Pureber, Filip Šaćirović, Tadej Kurepa.   Izraz „Migrantska kriza”, sasvim je uobičajen u medijima, iako je u njegovoj suštini duboko nepošten pokušaj da se složena kriza savremenih globalnih…

Seminar za svakoga: Kratka istorija Kosova kroz prizmu političke volje i prava naroda (5. deo)

Kulturni centar REX 31. 05. 2015 17:00 Poslednji u seriji seminara Kratka istorija Kosova bavi se periodom koji još uvek opstaje u sećanju većine stanovništva i privlači pažnju najšire javnosti. Kulturni centar Rex, Jevrejska 16 Nedelja 31. maj, 17h Seminar za svakoga: Kratka istorija Kosova kroz prizmu političke volje i prava naroda (5. deo) Poslednji…

SEMINAR ZA SVAKOGA: Kratka istorija Kosova – kroz prizmu političke volje i prava naroda (3.deo)

Kulturni centar Rex, Jevrejska 16, Beograd 23. 11. 2014 15:00 Ovaj seminar treba da osvetli neke od ključnih istorijskih tema za razumevanje sadašnjosti i budućnosti Kosova. Ovaj seminar treba da osvetli neke od ključnih istorijskih tema za razumevanje sadašnjosti i budućnosti Kosova, a posredno i da omogući bolje razumevanje odnosa vladajućih političkih struktura, medija i…

Kratka istorija Kosova – kroz prizmu političke volje i prava naroda (drugi deo)

KC Rex, Jevrejska 16 25. 09. 2014 18:00 Ovaj seminar treba da osvetli neke od ključnih istorijskih tema za razumevanje sadašnjosti i budućnosti Kosova Seminar će pokušati da uključi što veći broj istoričara/ki iz državnih institucija kao i aktivista/aktivistkinja iz Srbije i sa/iz Kosova/e i regiona a odvijaće se putem javnih konsultacija, izlaganja, intervjua i…

SEMINAR ZA SVAKOGA: MUZIKA I POLITIKA 2.2 “Menjanje dana za noć”: O muzičkim ekstremima 90-ih

U devedesetim godinama, i pored svih teškoća, ratnih stradanja i ekonomskog sunovrata, muzička scena ne jenjava, a javljaju se i obrisi globalno integrisane muzičke scene. Na ruševinama roka i zabavne muzike, stupaju turbo folk i njegov antagonista tehno muzika. U devedesetim godinama, i pored svih teškoća, ratnih stradanja i ekonomskog sunovrata, muzička scena ne jenjava,…

Seminar za svakoga – Kratka istorija Kosova (1.deo)

Kulturni centar REX 22. 07. 2014 u 19:00h Ovaj seminar treba da osvetli neke od ključnih istorijskih tema za razumevanje sadašnjosti i budućnosti Kosova. Seminar će pokušati da uključi što veći broj istoričara/ki iz državnih institucija kao i aktivista/aktivistkinja iz Srbije i sa/iz Kosova/e i regiona a odvijaće se putem javnih konsultacija, izlaganja, intervjua i diskusija. Fokus…

Seminar za svakoga: ŠTA SE (SVE) RESTITUIŠE RESTITUCIJOM?

Restitucija, kao proces povraćaja imovine koja je vlasnicima iz različitih razloga oduzeta nakon oslobođenja zemlje 1945. godine, jedan je od prioriteta kako političkih elita u Srbiji, tako i njihovih partnera ili pokrovitelja u globalnim ekonomsko-političkim elitama ali i nadležnim telima Evropske unije. Nedavno je u Rezoluciji Evropskog parlamenta (od 11. marta 2015. godine), insistirano na…

Seminar za svakoga: MUZIKA I POLITIKA #1.3 KOMPLEKS OSAMDESETE

Imaginarijum “osamdesetih” uspeva da zadovolji dve, čini nam se, suprostavljene tendencije: nostalgiju za Jugoslavijom i rođenje liberalno-kapitalističkih nacionalnih projekata. U tom smislu to su godine u kojima se voljno ili nevoljno sustiču i prožimaju levica i desnica današnjeg post-jugoslovenskog prostora. Dragan Đorđević i Saša Stojanović će nam približiti ove pojave kroz analizu beogradskog novog talasa…

Seminar za svakoga: Krajnosti Ukrajine

Ovaj seminar teži ambicioznijoj analizi radikalnih nacionalističkih platformi koje se manifestuju u današnjoj Ukrajini, kroz osvrt na njihovu genezu, ideološku pozadinu i ciljeve, načine i principe razumevanja i interpretiranja u medijima, javnim debatama i društvenoj teoriji. Seminar će dakle kroz izlaganja i diskusije težiti da artikuliše i preispituje različite ideje i predstave o ulozi i funkcionisanju ovih ideologija u aktuelnoj, trenutno ne i akutnoj ukrajinskoj krizi. U tome će nam pomoći izlagači iz Poljske i Srbije koji su kao aktivisti i teoretičari intenzivno pratili nastanak i razvoj te krize i o njoj pisali ili javno debatovali u vreme njenog odvijanja.

Seminar teži da inicira i omogući što širu i kompleksniju diskusiju o radikalnim nacionalizmima u Ukrajini, njihovoj dominantnoj političkoj funkciji i njihovim manifestnim oblicima. U većem delu evropskog kao i lokalnog javnog mnenja ova pitanja su najčešće tumačena “tradicionalnim” specifičnostima rusko-ukrajinskih odnosa, gde se često gube iz vida neki bitni a danas moguće i odlučujući…

Seminar za svakoga: MUZIKA I POLITIKA #1.2

Novokomponovana narodna muzika bila je, od šezdesetih godina prošlog veka, jedna od najpopularnijih ali i najproblematičnijih pojava socijalističke Jugoslavije. Već nekoliko decenija unazad novokomponovana narodna muzika, a potom takozvani turbo-folk, u političkom diskursu, izrazit je simbol specifične balkanske zaostalosti, jednog stanja svesti i sistema vrednosti, koji usporava i onemogućuje svaki napredak."...

Seminar će pokušati da osvetli istorijske i sociološke veze između muzičke umetnosti i politike, kao i između muzičke produkcije i vladajućih klasa. Nakon razmatranja opštih teorijskih pitanja na seminaru Muzika i politika 1.1, ), analiziraće se konkretni primeri političke upotrebe ili političke interpretacije raznih oblika muzičkog stvaralaštva. Odnos muzike i politike možda je najvidljiviji u…

Seminar za svakoga: Muzika i politika #1.1

Odnos umetnika i političkog sistema večita je tema umetnosti. Pitanje umetnosti, odnosno njene suštine, čini se da danas pre svega opstaje na desnici, gde se veruje u umetnost kao veliki narativ koji određuje društvo. Ipak, u praksi filma i vizuelnih umetnosti - posebno savremene epohe - ovaj odnos je problematizovan i kritički preispitan. Na tragu Valtera Benjamina, dalje ćemo izoštravati mogućnost umetnosti izvan sveobuhvatnog kišobrana Umetnosti.

Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u prvom delu seminara MUZIKA I POLITIKA. Seminar će pokušati da osvetli istorijske i sociološke veze između muzičke umetnosti i politike, kao i između muzičke produkcije i vladajućih klasa. Nakon razmatranja opštih teorijskih pitanja u subotu 17. oktobra, analiziraće se konkretni primeri političke upotrebe ili političke interpretacije raznih oblika…

SEMINAR ZA SVAKOGA: Šta je i zašto radikalna leva politička platforma i da li se i kako može realizovati u današnjoj Srbiji?

Degradacija životnog i opšteg civilizacijskog standarda, socijalne brige i odgovornosti, koja mase stanovništva dovodi do neizdržive svakodnevice u nepodnošljivom okruženju, ipak i dalje reprodukuju i nude ovaj politički prostor onima koji znaju zašto se svet mora promeniti da bi uopšte mogao da opstane i zašto je kapitalistički sistem, iako je i same svoje metropole tokom XX veka dva puta dovodio do izgledne propasti, opstao kao globalno dominantan, kao sistem u čiju reprodukciju, voljno ili nevoljno svoje intelektualne i radne kapacitete ulaže najveći deo svetskog stanovništva.

U nedelju 27. septembra 2015, od 14 do 18h u našem kulturnom centru biće održan prvi seminar za svakoga u jesenjem ciklusu Govornih programa: Šta je i zašto radikalna leva politička platforma i da li se i kako može realizovati u današnjoj Srbiji? Pitanje iz naslova postavili smo aktivistkinjama i aktivistima koji su u javnosti…

Seminar za svakoga: ŠTA PROIZVODE RADNICI U KULTURI?

Na pitanje „Šta proizvode radnici u kulturi“ dajemo odgovor „Oni proizvode ideologiju“.

Jedan od ciljeva ovog seminara je otvaranje pitanja ideologije u kulturi, produkcije ideologije kroz kulturnu produkciju i uopšte pitanje kulture kao jednog od državnih-ideoloških aparata u kojima se (re)produkuje vladajuća ideologija. Pitanja rada u kulturi, položaja radnika u kulturi i položaja kulture u društvu otvarana su u Kulturnom centru REX različitim povodima i na različite…

SEMINAR ZA SVAKOGA: ČOVEK NA PUTU 2 – Od policy-ja do policijske represije

Nasuprot dominantnim narativima o migrantima kao ilegalcima, žrtvama političkih režima i kriminalaca, objektima kontrole i eksploatacije migrantskog rada, na seminaru će biti reči o migracijama kao društvenom pokretu i o potencijalnim politikama koje nastaju u pukotinama ove društvene realnosti koju proizvodi kontradikcija između mobilnosti kao izvora eksploatacije i opresije i migracija kao simptoma otpora dominantnim odnosima moći.

U okviru Govornog programa Kulturni centar Rex priređuje drugu po redu debatu posvećenu javnim stavovima i institucionalnom tretmanu prema migrantima koji prolaze kroz Srbiju na putu ka Zapadnoj Evropi. Seminar za svakoga: ČOVEK NA PUTU 2 fokusiraće se na policijsku represiju koja se sprovodi nad ljudima koji putuju kroz Srbiju. Od 2013. do 2015. godine…

Seminar za svakoga: Kratka istorija Kosova 80ih i 90ih (4.deo)

Ovaj seminar treba da osvetli neke od ključnih istorijskih tema za razumevanje sadašnjosti i budućnosti Kosova, a posredno i da omogući bolje razumevanje odnosa vladajućih političkih struktura, medija i javnosti prema brojnim aktuelnim događanjima i pitanjima na Kosovu i u vezi sa Kosovom. Fokus seminara je detekcija, definicija i dekonstrukcija standardizovanog repertoara populističkih istoriografskih teza, medijskih diskursa i za njih vezanih popularnih zabluda, na koje se uobičajeno oslanjaju različite struje radikalnih političkih platformi koje se bave istorijskom i savremenom pozicijom Kosova.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće na četvrtom delu seminara Kratka istorija Kosova. Ovaj seminar treba da osvetli neke od ključnih istorijskih tema za razumevanje sadašnjosti i budućnosti Kosova, a posredno i da omogući bolje razumevanje odnosa vladajućih političkih struktura, medija i javnosti prema brojnim aktuelnim događanjima i pitanjima na Kosovu i u…

Seminar za svakoga: “Jevrejsko pitanje” pre antisemitizma”

Tekstovi koje ćemo razmatrati su uglavnom nastali u periodu uoči razvoja antisemitskih teorija i propagande u užem smislu, koje su, osim toga što su se kao doslovno antisemitske i predstavljale javnosti, pored niza drugih postojećih i novoizgrađenih stereotipa po pravilu sadržavale i elemente rasizma.

Seminar se bavi današnjim razumevanjem poznatih i većinom kontroverznih prikaza i diskusija ove teme (“jevrejskog pitanja”) u evropskoj književnosti i publicistici. Kroz tekstove kanonskih autora (Šekspir, Marks, Dostojevski, Vagner), koji su se na različite načine i u različitim kontekstima bavili pitanjem društvenog, ekonomskog, političkog i kulturnog položaja evropskih Jevreja, naziru se nekadašnji ali delom i…

Seminar za svakoga: ANTIFAŠIZAM I DENACIFIKACIJA, NEKAD I SAD

Seminar se bavi istorijom razumevanja i praktikovanja antifašizma, kroz razmatranja procesa denacifikacije u posleratnoj Nemačkoj, odjeka tih procesa u filmskoj i drugoj umetničkoj produkciji, kao i na primeru relativizacije antifašističkih memorijalnih praksi u Italiji. Na seminaru će izlagati istoričari i aktivisti/kinje koji se bave ovim temama, radeći na razvijanju svesti o istoriji antifašizma kao i samog procesa denacifikacije, njegovog sprovođenja i ishoda, posebno u cilju sprečavanja relativizacije naučno utvrđenih izvora nastanka, razvitka i prakse kako istorijske tako i aktuelnih fašistoidnih i fašističkih ideologija.

Seminar se bavi istorijom razumevanja i praktikovanja antifašizma, kroz razmatranja procesa denacifikacije u posleratnoj Nemačkoj, odjeka tih procesa u filmskoj i drugoj umetničkoj produkciji, kao i na primeru relativizacije antifašističkih memorijalnih praksi u Italiji. Seminar se bavi istorijom razumevanja i praktikovanja antifašizma, kroz razmatranja procesa denacifikacije u posleratnoj Nemačkoj, odjeka tih procesa u filmskoj i…