govorni programi

Dijalog među dijalozima #3

Kosovo u kontekstu Balkana i balkanizma

Na trećoj debati bavićemo se okvirima razumevanja i interpretacije „Kosovskog pitanja“, kao dela istorije balkanskih naroda i država. Polazeći od kompleksnih faza Istočnog pitanja, koje je između ostalog kulminiralo i rešavanjem statusa Kosova u kontekstu Balkanskih ratova, neizbežno dolazimo i do hegemonije diskursa balkanizma (kao lokalizovane verzije orijentalizma) i „balkanizacije“ kojima se u delu međunarodne zajednice posredno ili neposredno objašnjavaju politički procesi u državama i društvima Balkana a neretko i prema njima upravljaju političke analize i odluke.

https://www.mixcloud.com/REXfiles/dijalog-medju-dijalozima-3/