govorni programi

Dijalog među dijalozima #5

Kosovo u tradicijama i tradicionalizmima

kosovo vrREKS U GOSTIMA – DIJALOG MEĐU DIJALOZIMA – serija diskusija u kojima se iz različitih društvenih i političkih pozicija i perspektiva razmatraju brojne teme sadržane unutar „Kosovskog pitanja“.

https://www.mixcloud.com/REXfiles/dijalog-medju-dijalozima-5/