govorni programi

(Do)Govorni programi: Kratka istorija Kosova u kritičkoj retrospektivi (6. deo)

Kulturni centar Rex
31. 07. 2016, 18:00h

U težnji za postizanjem mogućih konsenzusa oko nekih važnih spornih pitanja za naše kulturno i političko okruženje, diskusijom o transkriptu i reakcijama na transkript prvog seminara na temu Kartka istorija Kosova, otvaramo seriju nadnaslova Do(Govorni) programi.

 

Najava seminara Kratka istorija Kosova (održanog 22. 07. 2014.):

Na seminaru je diskutovano sažeto viđenje istorije Kosova našeg poznatog istoričara Antuna Miletića, u formatu kakav se smatra uobičajenim u osnovno-obrazovnom sistemu a u velikoj meri i u zvaničnom/javnom istoriografskom domenu.

Transkript izlaganja i diskusije na seminaru, sa komentarima redakcije veb magazina Kvasac (u kome će transkripti izlaganja i diskusija sa svih dosadašnjih seminara na temu Kratka istorija Kosova biti objavljeni), dostupan je na stranici OVDE

Antun Miletić dao je naknadno svoje odgovore na komentare redakcije i cela ta rasprava biće iznova razmotrena na susretu u nedelju, kao svojevrsnom modelu što je moguće racionalnije javne diskusije o datim temama. Racionalna i kontinuirana diskusija je po našem mišljenju potrebna jer nacionalne i nacionalističke istoriografije na koje se oslanja vladajuća ideologija već decenijama u post-socijalističkoj političkoj konstelaciji i dinamici nalaze plodno tle za razvoj i etabliranje svojih narativa i svojih dogmi koje neminovno povratno utiču na kapacitet društava i za autorefleksiju i za međusobno razumevanje.

U nadi da će nam uporna i kontinuirana diskusija baš o temama o kojima „nema diskusije” omogućiti postepeno približavanje što objektivnijim i ujednačenijim verzijama istorije Kosova, pozivamo vas da pročitate transkript i komentare i uzmete učešće u razgovoru u nedelju.

Više informacija o ciljevima razgovora i učesnicima, na fb stranici

(Do)Govorni programi KC Rex podržani su od strane Fondacije za otvoreno društvo.