govorni programi

Drugi pripremni sastanak 3. jul

Počevši od čuvene Klajnove studije “Ratna neuroza Jugoslovena”, grupa će pažljivo čitati (close reading) i obrađivati tekstove različitog porekla i svrhe, koji se bave neurozama kakve su u nekom znatnijem i karakterističnijem obimu zahvatale stanovništvo Jugoslavije/Jugoslavija tokom druge polovine XX i početkom XXI veka.
Kako se neuroze definišu, shvataju, razvijaju, tretiraju a kako se kao individualni ili grupni fenomen odnose prema društvenim događajima i procesima i koliko su njima uslovljene i oblikovane? Na osnovu Klajnovog istraživanja, jasno je da su mnoge takve neuroze detektovane nakon Drugog svetskog rata imale svoje specifičnosti generisane specifičnim ratnim i revolucionarnim iskustvom. Važno pitanje je kako su takva iskustva šire društveno shvatana i integrisana u hegemone i kontrahegemone obrasce različitih posleratnih perioda, kako su se ratom/ratovima nastale neuroze razvijale i potiskivale, objašnjavale i prikrivale, ignorisale ili (institucionalno ili ne) osmatrale i tretirale.

https://www.mixcloud.com/REXfiles/ratna-neuroza-jugoslovena/