govorni programi

Fašizam: muzealizacija i edukacija u centru i na periferiji

Na poslednjem, završnom seminaru projekta „Fašizam: muzealizacija i edukacija danas“, razmatraćemo, na izabranim primerima, pitanje pristupa i učinka obrazovnih i muzeoloških praksi u državama i društvima današnjeg ali i istorijskog kapitalističkog centra – i državama i društvima kapitalističke periferije. Kao i u drugim oblastima formalne i neformalne, javno-institucionalne ili civilno-društvene politike i prakse edukacije i memorijalizacije, i u onoj koja je posvećena evropskoj istoriji XX veka primetne su simptomatične razlike između ova dva geografsko-politička domena: dok u zemljama centra naizgled vlada pretežno racionalni i odavno stabilizovani pristup politici i kulturi sećanja, u zemljama periferije odvija se pretežno iracionalna destabilizacija i degradacija prethodnih i fabrikacija novih pristupa i praksi, sa ciljem njihovog stalnog prilagođavanja i ujednačavanja sa bilo latentnim ili transparentnim imperativima post-socijalističkog i anti-socijalističkog društveno-ekonomskog uređenja. Pitanje – Da li se i kako ove pojave i procesi mogu povezati sa skorašnjom pojavom i rastom ideja i pokreta koja podsećaju a često i otvoreno referiraju na ideje i politike istorijskih fašizama? – već je postalo retoričko.

APSTRAKTI IZLAGANJA:

Rastislav Dinić i Ana Jovanović

Osvrt na postavk„Minhenskog dokumentacionog centra za istoriju nacional-socijalizma”

 

Florin Bobu i Livia Pancu

Ne-ekspertsko čitanje fašizma i načina na koji je predstavljen u udžbenicima istorije, muzejima i izložbama u Rumuniji

Dostupno i na sajtu rex.b92.net

https://mixcloud.com/REXfiles/fašizam-muzealizacija-i-edukacija-u-centru-i-na-periferiji/