govorni programi

Kratka istorija Kosova – kroz prizmu političke volje i prava naroda (drugi deo)

KC Rex, Jevrejska 16

25. 09. 2014 18:00

Ovaj seminar treba da osvetli neke od ključnih istorijskih tema za razumevanje sadašnjosti i budućnosti Kosova

Seminar će pokušati da uključi što veći broj istoričara/ki iz državnih institucija kao i aktivista/aktivistkinja iz Srbije i sa/iz Kosova/e i regiona a odvijaće se putem javnih konsultacija, izlaganja, intervjua i diskusija. Fokus seminara biće definicija i dekonstrukcija standardizovanog repertoara populističkih istoriografskih teza ili popularnih zabluda, na koje se uobičajeno oslanjaju različite struje radikalnih političkih platformi koje se bave istorijskom i savremenom pozicijom Kosova.

Seminar je počeo javnim izlaganjem i konsultacijama sa istoričarem Antunom Miletićem koji je objavio 24 knjige o zločinima genocida i ratnim zločinima kao i nekoliko radova o Kosovu u vreme Drugog svetskog rata. Njegova doktorska teza je bila naslovljena “Vermaht i partizanski rat sa posebnim osvrtom na Kosovo 1941-1945” ali je odustao od njene odbrane iz političkih razloga. Izlaganje Antuna Miletića kao i diskusiju u kojoj su razmatrane njegov pristup i teze, možete u obliku audio zapisa naći na linku…

Seminar se nastavlja čitanjem teksta Dragoslava Dimitrijevića, samostalnog istraživača i publiciste iz Beograda, koji je nakon izlaganja Antuna Miletića predložio da predstavi i neke aspekte istorije Kosova koji bi mogli dodatno da rasvetle period iz vremena kada je Kosovo bilo u sastavu Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije.

Koordinator i moderator seminara: Nebojša Milikić
Saradnica na projektu: Vahida Ramujkić

Program je deo Govornih programa Kulturnog centra Rex koji su podržani od strane Fonda za otvoreno društvo.