govorni programi

Predavanje Aleksandra Matkovića – Gledano očima Berlina: tri izložbe o fašizmu i njihova sadašnjost

image (1)Završno predavanje i diskusija u okviru projekta „Fašizam: muzealizacija i edukacija danas“. Nakon niza studija slučaja, predavanja, aktivističkih i teorijskih istraživanja kojima smo istraživali koncepte i kapacitete aktuelnih obrazovnih i muzejskih praksi u zemlji i svetu, pažnju smo obratili na situaciju proizvedenu aktuelnim istorijskim izložbama u Berlinu.

Više o dogadjaju na stranici Kulturnog centra REX

https://mixcloud.com/REXfiles/gledano-očima-berlina-3-izložbe-o-fašizmu-i-njihova-sadašnjost/