govorni programi

Predavanje Gašpara M. Tamaša: “Ima li fašizma nakon 1945?”

imageMikloš Tamaš je mađarski filozof, političar i publicista. Studirao je filozofiju i klasičnu filologiju u Rumuniji. Bio je jedan od vođa disidentskog pokreta u Mađarskoj, ali potom i kritičar mađarske tranzicije nakon raspada realsocijalizma i potonji predsednik stranke Zelena levica (Zöld Baloldal). Početkom 90-ih bio je direktor Instituta za filozofiju i predavač na univerzitetima u inostranstvu (Oksford, Čikago, Džordžtaun, Jejl, Kolumbija, itd), a trenutno radi kao gostujući predavač na Centralnoevropskom Univerzitetu u Budimpešti. Radovi su mu prevođeni na preko 14 jezika. Među njima se ističe esej o postfašizmu koji objavljuje 2000. godine analizirajući tada novu pojavu na mađarskoj političkoj sceni, naime, Viktora Orbana. Posle krize i razvoja desnih pokreta nakon 2008., ovaj esej postaje jedno od ključnih mesta u promišljanju fašizma danas, na temu čega će Tamaš održati i predstojeće predavanje. Više informacija možete videti na sajtu Kulturnog centra REX

https://www.mixcloud.com/REXfiles/predavanje-ga%C5%A1para-m-tama%C5%A1a-ima-li-fa%C5%A1izma-nakon-1945/