govorni programi

Leve pozicije i pozicioniranja u Srbiji 1999-2012. : intervju Filip Šaćirović

Tokom prvih nekoliko meseci 2017. godine u okviru Do(Govornih) programa KC Rex, obavljeno je aktivističko istraživanje koje se bavilo sećanjem aktivistkinja i aktivista na profilisanje i interakciju različitih ideoloških i aktivističkih pozicija tokom „produženih dvehiljaditih“ tj. u okvirnom periodu od 1999. do 2012. godine. Radni naslov projekta bio je “Leve ideološke propozicije i pozicioniranja na aktivističkoj sceni Srbije tokom prve decenije XXI veka“. Projekat je zasnovan na ideji da je važno zabeležiti mišljenja i sećanja aktivista u odnosu na stanje i razvoj levičarskog aktivizma, kao i leve teorije i političke prakse u suočavanju sa neoliberalnom hegemonijom prve decenije XXI veka.

https://www.mixcloud.com/LevicauSrbiji/intervju-filip-%C5%A1a%C4%87irovi%C4%87/