govorni programi

Leve pozicije i pozicioniranja u Srbiji 1999-2012. : intervju Matija Medenica

Tokom prvih nekoliko meseci 2017. godine u okviru Do(Govornih) programa KC Rex, obavljeno je aktivističko istraživanje koje se bavilo sećanjem aktivistkinja i aktivista na profilisanje i interakciju različitih ideoloških i aktivističkih pozicija tokom „produženih dvehiljaditih“ tj. u okvirnom periodu od 1999. do 2012. godine. Radni naslov projekta bio je “Leve ideološke propozicije i pozicioniranja na aktivističkoj sceni Srbije tokom prve decenije XXI veka“.

Matija Medenica (1986) je sociolog iz Beograda. Jedan je od osnivača revolucionarne socijalističke organizacije Marks21. U periodu između 2008. i 2013. godine bio je član uredništva lista Solidarnost. Njegov prevod prve kritičke studije Sirizine vlade u Grčkoj autora Kevina Ovendena, Siriza u lavirintu (Pluto Press, 2015), objavljen je 2016. godine. Politički angažman fokusira na izgradnju radničke partije i Balkanske Socijalističke Federacije.

https://www.mixcloud.com/LevicauSrbiji/intervju-matija-medenica/