govorni programi

Leve pozicije i pozicioniranja u Srbiji 1999-2012. : Petar Atanacković

Tokom prvih nekoliko meseci 2017. godine u okviru Do(Govornih) programa KC Rex, obavljeno je aktivističko istraživanje koje se bavilo sećanjem aktivistkinja i aktivista na profilisanje i interakciju različitih ideoloških i aktivističkih pozicija tokom „produženih dvehiljaditih“ tj. u okvirnom periodu od 1999. do 2012. godine. Radni naslov projekta bio je “Leve ideološke propozicije i pozicioniranja na aktivističkoj sceni Srbije tokom prve decenije XXI veka“.

Petar Atanacković (1979) je član Grupe za konceptualnu politiku (Novi Sad). On je emigrant čija je sudbina istoričara neizvesna. Takođe, aktivista je koji učestvuje u projektima kolektivnog stanovanja u Nemačkoj. Praktikuje poetsko pisanje o politici.