govorni programi

PREPA(R)KING: Iz arhiva i sećanja aktera pozorišnih i filmskih praksi

U okviru programa „REX PREPA(R)KING”, pozorišni kritičari Marija Milovanović i Andrej Čanji, i pozorišni i filmski kritičar Borisav Matić, imali su priliku da istražuju umetničke prakse vezane za KC Rex od njegovog nastajanja. Kao prva u nizu prezentacija ovog i drugih istraživačkih timova, u subotu 30. maja održao se konsultativni seminar na kom su njih troje izneli osnovna zapažanja iz svojih istraživanja koja su sprovedena u intervjuima sa brojnim akterima tadašnje i sadašnje scene, gledanjem snimaka predstava i čitanjem arhivskih materijala.

https://www.mixcloud.com/REXfiles/preparking-iz-arhiva-i-se%C4%87anja-aktera-pozori%C5%A1nih-i-filmskih-praksi/