govorni programi

Prvi radni susret Pažljivo čitajuće grupe

https://www.mixcloud.com/REXfiles/snimak-sa-prvog-radnog-sastanka-pa%C5%BEljivo-%C4%8Ditaju%C4%87e-grupe-ratna-neuroza-jugoslovena-9-jul-2019/