govorni programi

REX PREPA(R)KING: Rex kao mesto (raz)govora

U okviru programa „REX PREPA(R)KING” Nenad Pinter, Nebojša Glišić i Sebastijan Asimovski, aktivisti i projektni koordinatori mlađe generacije imali su priliku da istražuju arhive i sećanja aktera i akterki debatnih programa iz istorije Rexa. U subotu 27. maja  održao se konsultativni seminar na kom su oni izneli osnovna zapažanja iz svojih dosadašnjih istraživanja, izvedenih realizacijom intervjua sa akterima i akterkama programa, konsultovanjem audio i video zapisa debata, tribina, seminara i drugih raznih arhivskih materijala.

https://www.mixcloud.com/REXfiles/rex-preparking-rex-kao-mesto-razgovora/