govorni programi

Seminar sa dr Išaja Landom: “O modernosti, fašizmu i kapitalizmu“

Cilj ovog predavanja je da preispita odnos fašizma, uključujući i njegovu nemačku, nacionalsocijalističku varijantu, prema modernosti generalno, a posebno prema kapitalizmu. Kroz isticanje opšteg pojmovnog okvira unutar kojeg se ova pitanja mogu razmatrati, predavanje će nastojati da se prevaziđe uobičajeno postavljanje apstraktnih antinomija i da pomenutim pitanjima pristupi na dijalektički način. Potvrdiće se da su fašizam i ekstremizam suštinski fenomeni modernog doba, iako se sami žestoko opiru modernosti kao takvoj; te da je fašizam bio duboko zahvalan kapitalizmu iako mu se, na različite načine, žustro suprotstavljao.

https://mixcloud.com/REXfiles/o-modernosti-fašizmu-i-kapitalizmu/