govorni programi

Seminar za svakoga: ANTIFAŠIZAM I DENACIFIKACIJA, NEKAD I SAD

Seminar se bavi istorijom razumevanja i praktikovanja antifašizma, kroz razmatranja procesa denacifikacije u posleratnoj Nemačkoj, odjeka tih procesa u filmskoj i drugoj umetničkoj produkciji, kao i na primeru relativizacije antifašističkih memorijalnih praksi u Italiji. Na seminaru će izlagati istoričari i aktivisti/kinje koji se bave ovim temama, radeći na razvijanju svesti o istoriji antifašizma kao i samog procesa denacifikacije, njegovog sprovođenja i ishoda, posebno u cilju sprečavanja relativizacije naučno utvrđenih izvora nastanka, razvitka i prakse kako istorijske tako i aktuelnih fašistoidnih i fašističkih ideologija.

Seminar se bavi istorijom razumevanja i praktikovanja antifašizma, kroz razmatranja procesa denacifikacije u posleratnoj Nemačkoj, odjeka tih procesa u filmskoj i drugoj umetničkoj produkciji, kao i na primeru relativizacije antifašističkih memorijalnih praksi u Italiji.

Seminar se bavi istorijom razumevanja i praktikovanja antifašizma, kroz razmatranja procesa denacifikacije u posleratnoj Nemačkoj, odjeka tih procesa u filmskoj i drugoj umetničkoj produkciji, kao i na primeru relativizacije antifašističkih memorijalnih praksi u Italiji. Na seminaru će izlagati istoričari i aktivisti/kinje koji se bave ovim temama, radeći na razvijanju svesti o istoriji antifašizma kao i samog procesa denacifikacije, njegovog sprovođenja i ishoda, posebno u cilju sprečavanja relativizacije naučno utvrđenih izvora nastanka, razvitka i prakse kako istorijske tako i aktuelnih fašistoidnih i fašističkih ideologija.
Denacifikacija je naziv za program koji su nakon Drugog svetskog rata osmislili zapadni saveznici, a koji je trebalo da predstavlja organizovani napor da se nacional-socijalizam, nemačka varijanta fašizma, iskoreni iz nemačkog društva, kulture, pravnog sistema, javnosti, ekonomije i politike, da se demontiraju nacističke strukture uticaja, ideologije, upravljanja i moći, kao i da se iz javnog života odstrane i sudski procesuiraju pojedinci koji su osmišljavali ili aktivno učestvovali u nacističkom sistemu, bez obzira da li su bili birokrate, ideolozi ili izvršioci.
Danas znamo da je takozvana denacifikacija u najvećoj meri bila paravan za legalističko oslobađanje od svake odgovornosti stotina hiljada ljudi upletenih u nacistički sistem, a po najviše krupnog kapitala koji je odigrao ogromnu ulogu u usponu nacizma, kao i kulturne i političke elite, a u sklopu konsolidacije nove “demokratske” Zapadne Nemačke kojoj je bila namenjena bitna uloga u Hladnom ratu.
Ovakav ishod procesa denacifikacije već godinama, u najširoj političkoj, ekonomskoj i kulturnoj sferi Evrope otvara temu istorijskog i aktuelnog razumevanja antifašističke ideologije, politike i prakse, kako u zemljama i društvima u kojima je istorijski fašizam postigao potpuni razvoj tako i u zemljama i društvima koje imaju drugačija istorijska ali i aktuelna iskustva.

Izlagači/ce i teme:

Fritz Burschel

Čudotvorna denacifikacija u posleratnoj Nemačkoj
… Zvanična priča o „uskrsnuću” Nemačke posle potpunog poraza u Drugom svetskom ratu kaže da su šok izgubljenog rata, totalno razaranje čak i vlastite zemlje, gnusni zločini nacista – koji su naknadno samovoljno odvojeni od nemačkog naroda – zemlju odmah pretvorili u demokratsku zajednicu u koju su se savršeno uklopili čak i saborci nacista…

Tadej Kurepa

Denacifikacija između želje i laži
… U godinama neposredno nakon rata projekat denacifikacije sprovođen je i kroz dokumentarne i igrane filmove koji su prikazivani širom Nemačke, ali vrlo brzo se pojavljuju kritički filmovi koji dovode u pitanje opseg, domete i namere denacifikacije…
Noa Treister
Hans Haacke: Može li umetnost doprineti društveno-političkoj promeni?
Tokom svoje karijere, od sedamdesetih nadalje izveo je radove u javnom prostoru koji ukazuju da su u nemačkom društvu prisutni ostaci nacizma… … Predstavljanje ovih radova postavlja pitanje da li i kako umetnost može doprineti društvenoj svesti ili promeni, a posebno procesu denacifikacije.
Milovan Pisarri
Antifašizam vs revizionizam u Italiji: Dan oslobođenja i Dan sećanja na italijanske žrtve iz Istre i Dalmacije
… Primeri istorijskog revizionizma, odnosno nacionalističke interpretacije prošlosti, vidljivi su i u takozvanim „zapadnim demokratijama”, gde pretnja od potencijalnog komunizma i latentno profašističko raspoloženje predstavljaju glavni motiv…

Radni jezici seminara: srpski i engleski (sa obezbeđenim prevodom)
Priprema i moderacija seminara: Nebojša Milikić

Kulturni centar REX
01. 11. 2014 14:00

Prijave na seminar:
govorni.programi.rex@gmail.com, dodatne informacije 060 40 50 488

Seminar za svakoga: Antifašizam i Denacifikacija, nekad i sad by Rex Files on Mixcloud