govorni programi

Seminar za svakoga – Kratka istorija Kosova (1.deo)

Kulturni centar REX

22. 07. 2014 u 19:00h

Ovaj seminar treba da osvetli neke od ključnih istorijskih tema za razumevanje sadašnjosti i budućnosti Kosova. Seminar će pokušati da uključi što veći broj istoričara/ki iz državnih institucija kao i aktivista/aktivistkinja iz Srbije i sa/iz Kosova/e i regiona a odvijaće se putem javnih konsultacija, izlaganja, intervjua i diskusija. Fokus seminara biće definicija i dekonstrukcija standardizovanog repertoara populističkih istoriografskih teza ili popularnih zabluda, na koje se uobičajeno oslanjaju različite struje radikalnih političkih platformi koje se bave istorijskom i savremenom pozicijom Kosova.

Seminar počinje javnim izlaganjem i konsultacijama sa istoričarem Antunom Miletićem koji je objavio 24 knjige o zločinima genocida i ratnim zločinima kao i nekoliko radova o Kosovu u vreme Drugog svetskog rata. Njegova doktorska teza je bila naslovljena “Vermaht i partizanski rat sa posebnim osvrtom na Kosovo 1941-1945” ali je odustao od njene odbrane iz političkih razloga.

Moderator: Nebojša Milikić

Seminar je deo Govornog programa Kulturnog centra Rex koji podržava Fondacija za otvoreno društvo.