govorni programi

SEMINAR ZA SVAKOGA: Kratka istorija Kosova – kroz prizmu političke volje i prava naroda (3.deo)

Kulturni centar Rex, Jevrejska 16, Beograd

23. 11. 2014 15:00

Ovaj seminar treba da osvetli neke od ključnih istorijskih tema za razumevanje sadašnjosti i budućnosti Kosova.

Ovaj seminar treba da osvetli neke od ključnih istorijskih tema za razumevanje sadašnjosti i budućnosti Kosova, a posredno i da omogući bolje razumevanje odnosa vladajućih političkih struktura, medija i javnosti prema brojnim aktuelnim događanjima i pitanjima na Kosovu i u vezi sa Kosovom. Seminar uključuje samostalne ili-i istoričare/ke iz državnih institucija kao i aktiviste/aktivistkinje iz Srbije i sa/iz Kosova/e i regiona a odvija se putem javnih konsultacija, izlaganja, intervjua i diskusija. Fokus seminara je detekcija, definicija i dekonstrukcija standardizovanog repertoara populističkih istoriografskih teza, medijskih diskursa i za njih vezanih popularnih zabluda, na koje se uobičajeno oslanjaju različite struje radikalnih političkih platformi koje se bave istorijskom i savremenom pozicijom Kosova.

Seminar je počeo javnim izlaganjem i konsultacijama sa istoričarem Antunom Miletićem koji je objavio 24 knjige o zločinima genocida i ratnim zločinima kao i nekoliko radova o Kosovu u vreme Drugog svetskog rata. Njegova doktorska teza je bila naslovljena “Vermaht i partizanski rat sa posebnim osvrtom na Kosovo 1941-1945” ali je odustao od njene odbrane iz političkih razloga. Izlaganje Antuna Miletića kao i diskusiju u kojoj su razmatrani njegov pristup i teze, možete na zahtev dobiti u obliku audio zapisa od organizatora seminara.

Seminar je nastavljen čitanjem teksta Dragoslava Dimitrijevića, samostalnog istraživača i publiciste iz Beograda, koji je nakon izlaganja Antuna Miletića predložio da predstavi i neke aspekte istorije Kosova koji bi mogli dodatno da rasvetle period iz vremena kada je Kosovo bilo u sastavu Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije. Iako je tekst, prema rečima autora, trebao samo da omogući zainteresovanima da upoznaju različite poglede na istoriju Kosova u datim periodima, nakon većeg broja primedbi učesnika i učesnica seminara, u vezi podataka i interpretacija korišćenih u tekstu, kolektiv Učitelj neznalica i njegovi komiteti pozvao je na dalju diskusiju o poreklu i utemeljenosti iznetih podataka i interpretacija. Snimak te diskusije možete takođe dobiti na zahtev.

Seminar nastavlja rad izlaganjima o Kosovu u periodu Drugog svetskog rata i socijalističke Jugoslavije:

Milovan Pisarri
Kosovo za vreme Drugog svetskog rata

Polazeći od knjige “Autonomija Kosova” autora Radošina Rajovića, koja i dan danas predstavlja jednu od retkih ozbiljnih analiza situacije na Kosovu pre, tokom i posle Drugog svetskog rata, izlaganje će se fokusirati na osnovne trenutke rata na Kosovu: od situacije uoči rata, do okupacionih i kvislinških sistema, sve do kraja rata i ulaska Kosova u sastav nove Jugoslavije. Posebna pažnja će biti posvećena promeni vladajućih struktura i njihovog uticaja na društveni položaj lokalnog stanovništva.

Milovan Pisarri (1980) doktorirao je istoriju 2011. godine na Univerzitetu u Veneciji. U svom istraživačkom radu bavi se Holokaustom, genocidom nad Romima, antifašizmom, pitanjem civilnog stanovništva pod okupacijom. Objavljuje članke u međunarodnim stručnim časopisima i redovno učestvuje na naučnim skupovima u Srbiji i inostranstvu. Trenutno radi kao nezavisni istoričar.

Dragomir Olujić
Kosovo (1944-1963) – Autonomna oblast Kosovo i Metohija

Teme: Balkanski štab, Vojna uprava 1944/45, završne operacije za oslobođenje Jugoslavije i “kosovski problem” na kraju rata. Balkanska federacija (Tito-Dimitrov) i problemi Kosova (i Albanije). Istorija privrednog, socijalnog i kulturnog razvoja, kontroverznih političkih borbi, odnosa srbijanskih i drugih republičkih vlasti, kao i savezne vlasti, prema Kosovu (i Metohiji), institucionalnog razvoja, javnih i skrivenih politika na Kosovu, otpora albanskog stanovništva, konstituisanja nacionalnog pokreta Albanaca na Kosovu, među-i unutaralbanskim sukobima…

Dragomir Olujić je studirao političke nauke, filozofiju i matematiku. Marksista, komunista i zagovornik radikalnih (antikapitalističkih i antistaljinističkih) praksi i teorija. Bio je aktivista studentskog šezdesetosmaškog pokreta i jedan od pokretača, aktivista i predavača disidentskog “Slobodnog univerziteta”, jedine opozicione grupacije u Jugoslaviji. Preko dvadeset puta privođen, hapšen, suđen i/ili zatvaran,poslednji put u “Procesu šestorici”, najvećem političkom suđenju u SFRJ, a danas je partijski neorganizovan. Napisao preko hiljadu tekstova i objavio ih, većinu pod pseudonimom, uglavnom u studentskoj i omladinskoj štampi širom biše Jugoslavije i uradio stotinak radio i tv-emisija, te nekoliko marketing-istraživanja. Slobodni novinar, član NUNS-a, NUJ-a i IFJ-a.

Milivoj Bešlin
Kosovo između Srbije i Jugoslavije

U izlaganju će se akcenat staviti na ustavne promene u Jugoslaviji šezdesetih, reformu federacije i mesto autonomije Kosova u njima. Posebna tema će biti “otvaranje” kosovske argumentacije u uzrocima smene Aleksandra Rankovića i procese suočavanja unutar partije sa posledicama represije na Kosovu. U izlaganju će biti reči i o širenju autonomije Kosova 1968-1971-1974. i njegovog izražavanja ne samo kao pokrajine Srbije, već i elementa jugoslovenskog federalizma.

Milivoj Bešlin, istoričar. Oblasti istraživanja: politička i društvena istorija socijalističke Jugoslavije; reformski pokreti u jugoslovenskom socijalizmu; nacionalizam i nacionalno pitanje u Jugoslaviji; sovjetsko-jugoslovenski odnosi 60-ih godina XX veka; jugoslovenski federalizam; srpsko-hrvatski odnosi u socijalističkoj Jugoslaviji; autonomija Vojvodine u jugoslovenskom federalizmu; odnos monarhističke Jugoslavije prema antifašizmu i građanskom ratu u Španiji; problem antifašizma i istorijskog revizionizma; studij nacionalizma, itd.

Prijave za učešće i potraživanje materijala sa dosadašnjih seminara govorni.programi.rex@gmail.com

Koordinator i moderator seminara: Nebojša Milikić
Saradnica na projektu: Vahida Ramujkić

Program je deo Govornih programa Kulturnog centra Rex koji su podržani od strane Fonda za otvoreno društvo.

https://www.mixcloud.com/REXfiles/seminar-za-svakoga-kratka-istorija-kosova-kroz-prizmu-politi%C4%8Dke-volje-i-prava-naroda-3deo/