govorni programi

Seminar za svakoga: MUZIKA I POLITIKA #1.2

Novokomponovana narodna muzika bila je, od šezdesetih godina prošlog veka, jedna od najpopularnijih ali i najproblematičnijih pojava socijalističke Jugoslavije. Već nekoliko decenija unazad novokomponovana narodna muzika, a potom takozvani turbo-folk, u političkom diskursu, izrazit je simbol specifične balkanske zaostalosti, jednog stanja svesti i sistema vrednosti, koji usporava i onemogućuje svaki napredak."...

Seminar će pokušati da osvetli istorijske i sociološke veze između muzičke umetnosti i politike, kao i između muzičke produkcije i vladajućih klasa. Nakon razmatranja opštih teorijskih pitanja na seminaru Muzika i politika 1.1, ), analiziraće se konkretni primeri političke upotrebe ili političke interpretacije raznih oblika muzičkog stvaralaštva.
Odnos muzike i politike možda je najvidljiviji u domenu popularne muzike. U iskustvu života u jugoslovenskom društvu, stasao je fenomen novokomponovane narodne muzike – kao specifičnog mesta susreta između politike, ideologije i muzičkog erosa. Istovremeno, ovo otelotvorenje “političnosti” imalo je svoje jasne konsekvence u samim figurama pevača-interpretatora, a posebno u tom smislu simboličkog kapitala zavodljive pevačice. Ove teme će nam približiti i analizirati Tatomir Toroman i Adriana Sabo.

IZLAGANJA:

Tatomir Toroman

Od novokomponovane narodne muzike do turbo-folka: interpretacija društvenih, kulturalnih i političkih značenja.

Novokomponovana narodna muzika bila je, od šezdesetih godina prošlog veka, jedna od najpopularnijih ali i najproblematičnijih pojava socijalističke Jugoslavije. Već nekoliko decenija unazad novokomponovana narodna muzika, a potom takozvani turbo-folk, u političkom diskursu, izrazit je simbol specifične balkanske zaostalosti, jednog stanja svesti i sistema vrednosti, koji usporava i onemogućuje svaki napredak.”. Da li ozbiljnija kritička analiza otkriva u pozadini tog diskursa borbe društvenih grupa, klasa i klasnih frakcija, tokom velikih i kompleksnih društvenih transformacija, i oko čega se te borbe vode?
Tatomir Toroman (1969.) master etnolog-antropolog, kustos u Muzeju istorije Jugoslavije, gde je pokrenuo, uređuje i vodi program “Razgovori o Jugoslaviji: uvod u (post) jugoslovenske studije”. Između ostalog učestvuje u istraživačkim projektima koji se bave jugoslovenskim masovnim medijima i masovnom kulturom, radnicima na privremenom radu u inostranstvu – gastarbajterima i pokretom nesvrstanih. Iz isprepletenih perspektiva sociokulturalne antropologije, kritičke kulturologije i političke ekonomije pomalo proučava običan narod i svakodnevni život, posebno u procesima socijalističke modernizacije i post-socijalističke tranzicije.

Adriana Sabo

Dve “seksi plavuše”: Lepa Brena i Marina Perazić – jedna sa sela, druga iz grada

Izlaganje će biti posvećeno aktivnostima dve “seksi plavuše” koje su bile popularne na muzičkoj sceni Jugoslavije osamdesetih godina prošlog veka, naime Lepoj Breni i Marini Perazić. Premda su pevale različite vrste muzike, ove dve umetnice je moguće porediti na osnovu njihovog „imidža“ koji daje povoda za problematizaciju pitanja stereotipa o „seksi plavuši“, pevačici kao seks simbolu, ali i ženskom telu kao tržišnom proizvodu. Na primeru Lepe Brene i Marine Perazić, biće pokazano na koji način korespondiraju rodni identitet i vrsta muzike koja se izvodi, što je pitanje koje ću sagledati i kroz prizmu (konstruisanih) binarnosti selo/grad, istok/zapad, internacionalno/lokalno – što su kategorije na osnovu kojih i danas razumemo forme popularne muzike, rodne (ženske) identitete itd.
Adriana Sabo je studentkinja doktorskih studija muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Pored master studija muzikologije, završila je i master program Studija roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Stipendistkinja je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Bavi se istraživanjem pitanja vezanih za popularnu muziku i politiku, rod, seksualnost, aktivističku umetnost itd.

Priprema i moderacija seminara: Ksenija Stevanović

Za seminar nije potrebno prijavljivanje a nastavlja se početkom 2016. godine

Ilustracija se sastoji od fotografija naslovnih stranica nedeljnika TV novosti i Novosti 8 i detalja sa omota ploče Ramba Amadeusa O tugo jesenja (1988).Izvor su različite internet stranice.

——-

Govorni programi Kulturnog centra Rex podržani su od strane Fondacije za otvoreno društvo.

Organizacija i produkcija Kulturni centar Rex / Fond b92

Kulturni centar Rex

17. 11. 2015  u 18:00h

Seminar za svakoga: Muzika i politika #1.2 by Rex Files on Mixcloud