govorni programi

Seminar za svakoga: Pročitavanje Kratke istorije Kosova

Kulturni centar Rex

17. 12. 2016 u 14:00h

Nastavljajući rad na postizanju mogućih konsenzusa oko nekih važnih spornih pitanja za naše kulturno i političko okruženje, analiziramo izlaganja, diskusije, transkripte i reakcije nakon prethodnih seminara na temu Kratka istorija Kosova i Kratka istorija Kosova u kritičkoj retrospektivi.

Seminar za svakoga: Pročitavanje Kratke istorije Kosova

Kao (pro)čitači i sagovornici, na seminaru između ostalih učestvuju Dragomir Olujić (Udruženje ReEX), Jovan Aleksić (istoričar, Kosovska Mitrovica), Milenko Srećković (Pokret za slobodu), Noa Treister (projekat Svedočanstvo: Istina ili politika)

Prvi u nizu seminara Kratka istorija Kosovaodržan je 22. jula 2014. godine, kada je glavni govornik bio istoričar Antun Miletić. Najavu ovog seminara možete videti na sledećem linku:

http://www.rex.b92.net/sr/ovogmeseca/tribineDebate/story/5365/Seminar+za+svakoga+-+Kratka+istorija+Kosova.html

Transkript izlaganja i diskusije na tom prvom seminaru, sa komentarima redakcije veb magazina Kvasac (u kome će transkripti izlaganja i diskusija sa svih dosadašnjih seminara na temu Kratka istorija Kosova biti objavljeni tokom sledeće godine), dostupan je na stranici:

http://rexpro.b92.net/kvasac/07/clanak_kik_01.html

Snimak diskusije sa prethodnog seminara Kratka istorija Kosova u kritičkoj retrospektivi, gde se diskutovalo o svim ovim materijalima, kao i odgovorima na komentare redakcije Kvasca koje je poslao Antun Miletić, dostupni su na:

http://rexfiles.b92.net/index.php/dogovorni-programi-kratka-istorija-kosova-u-kritickoj-retrospektivi/

Na drugom seminaru iz serije Kratka istorija Kosova, održanom 25. septembra 2014. godine, diskutovalo se o sažetom viđenju istorije Kosova koje je nakon izlaganja Antuna Miletića, u obliku neformalnog teksta za diskusiju, predložio i poslao Dragoslav Dimitrijević.

Najavu za ovaj seminar možete naći na sledećem linku:

http://www.rex.b92.net/sr/ovogmeseca/radioniceSeminari/story/5407/Kratka+istorija+Kosova+-+kroz+prizmu+politi%C4%8Dke+volje+i+prava+naroda++%28drugi+deo%29.html

Takođe, dostupan je i transkript Dimitrijevićevog izlaganja kao i diskusije na ovom seminaru te prvi komentari redakcije Kvasca:

http://rexpro.b92.net/kvasac/07/clanak_kik_02.html

Na seminaru koji će biti održan u subotu 17. decembra, zajednički ćemo razmatrati taj transkript i komentare, pokušavajući da time praktikujemo svojevrsni model i metod što je moguće objektivnije javne diskusije o datim temama. Uoči seminara i na samom seminaru ćemo čitati transkript i komentare, a zatim pokušavati da (u)vidimo tj. pročitamo svesno ili nesvesno upotrebljene, očito ili latentno prisutne, značenjske nivoe i slojeve tekstova. Terminologija, narativni obrasci, vrednosni sudovi i, svakako, selekcija istorijskih podataka, efikasno smeštaju svaki istoriografski rezultat u sferu aktuelnih političkih borbi i uticaja. Poreklo podataka, termina i sudova, njihova funkcija u istorijskim i aktuelnim političkim diskursima slepljeni su u naizgled jednostavne i mnogima jedino i poznate i prihvatljive narative. Pokušaćemo da te sastavne delove narativa prepoznamo, pročitamo, kao i da prodiskutujemo o njihovim inherentnim ili mogućim značenjskim i sistemskim problemima.

Da bi do uspešne diskusije došlo, smatramo da je potrebno insistirati na kontinuiranoj i objektivnoj analizi postojećih dominantnih narativa. Po našem mišljenju, tim više jer nacionalne i nacionalističke istoriografije, na koje se oslanja vladajuća ideologija, već decenijama u post-socijalističkoj političkoj konstelaciji i dinamici, nalaze plodno tle za razvoj i etabliranje svojih jednostranih narativa i svojih dogmi koje neminovno povratno utiču na kapacitet društava za analitičku refleksiju i autorefleksiju a time i za izglede za međusobno uvažavanje i razumevanje.

U nadi da će nam uporna i kontinuirana diskusija baš o temama o kojima „nema diskusije” omogućiti postepeno približavanje što objektivnijim i ujednačenijim verzijama istorije Kosova, barem među onim vrlo širokim grupama stanovništva koje imaju sličan ili isti podređen položaj u uslovima vladavine neoliberalne ideologije na kapitalističkoj periferiji, pozivamo vas da pročitate transkript i komentare i uzmete učešće u razgovoru u nedelju.

Kratki cv-i komentatorki/komentatora na seminaru:

Noa Treister, umetnica, kustoskinja i aktivistkinja čiji je rad posvećen artikulaciji različitih mogućnosti ekonomskih i političkih odnosa i rascepa u društvu. Završila je Bezezel akademiju umetnosti i dizajna u Jerusalimu, Izrael, a trenutno je na poslediplomskim studijama na Odeljenju za filozofiju, umetnost i kritičko mišljenje na European Graduate School u Cirihu. Od 2011. godine ona je jedna od osnivača Učitelja neznalice i njegovih komiteta – platforme za samoobrazovanje. U tom okviru je autorka i vodeća članica projekta Imenovati TO ratom i Svedočanstvo – Istina ili politika kao i članica Skupštine radničkog društva.

Јован Алексић је рођен 11. октобра 1988. године у Косовској Митровици. Студент је докторских академских студија историје на Филозофском факултету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Стручно се највише бави историјом Старе Србије у 19. и почетком 20. века, локалном историјом Косовске Митровице и околине, као и историјом југословенске државе. Објавио је више научних радова у домаћим и међународним часописима. Више пута је награђиван од стране факултета и општине Косовска Митровица за свој рад.
Milenko Srećković – nezavisni novinar, osnivač Pokreta za slobodu, autor knjiga ”Svako zaslužuje spas” i ”Korporativni imperijalizam – zone eksploatacije u Srbiji”, autor dokumentarnog filma ”Just a Witness” (2016) o progonu Roma sa Kosova nakon dolaska NATO trupa 1999. godine. Trenutno snima na Kosovu opsežniji film koji se bavi sudbinom svih zastupljenih etničkih grupa.

Dragomir Olujić Oluja je studirao političke nauke, filozofiju i matematiku. Komunista i zagovornik radikalnih (antikapitalističkih i antistaljinističkih) praksi i teorija. Bio je aktivista šezdesetosmaškog pokreta i jedan od pokretača, aktivista i predavača disidentskog „Slobodnog univerziteta”, jedine opozicione grupacije u Jugoslaviji. Preko dvadeset puta privođen, hapšen, suđen i/ili zatvaran, poslednji put u „Procesu šestorici”, najvećem političkom suđenju u SFRJ. Sa “sivim eminencijama” albanske alternative na Kosovu u kontaktu je od šezdesetih godina i posredovao je 1992/93. u uspostavljanju kontakata i političke saradnje albanske alternative i srbijanske opozicije.

Seminar zajednički organizuju i produciraju Do(Govorni programi) Kulturnog centra Rex i Udruženje ReEX u okviru projekta „GLEDATI I VIDETI – Slike istorija u raspravi” (https://www.facebook.com/ReEx-1092492970847884/?fref=ts)

Više informacija o ciljevima ovih projekata i seminara, možete naći na fb stranicama: Kratka istorija Kosova, Govorni programi KC Rex, ReEX

(Do)Govorni programi KC Rex podržani su od strane Fondacije za otvoreno društvo a projekat GLEDATI I VIDETI, slike istorija u raspravi udruženja ReEX od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

https://www.mixcloud.com/REXfiles/seminar-za-svakoga-pro%C4%8Ditavanje-kratke-istorije-kosova/