govorni programi

Usmena istorija savremene istorije u Srbiji: intervju sa Majom Ćirić

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

dr Maja Ćirić (1977.) je nezavisna kustoskinja i umetnička kritičarka. Logika njene kustoske prakse zasniva se na kritičnosti i post-globalizmu i ima za cilj kritiku dominantne geopolitike u svetu umetnosti. Njeno polje delovanja su kustoske prakse kao oblik institucionalne kritike, ali i teorijska istraživanja metodologija i epistemologija kustoskih praksi, kao i njihov odnos prema međunarodnoj i transnacionalnoj cirkulaciji ideja. Dobitnica je nagrada Lazar Trifunović (Beograd), CEC ArtsLink Independent Projects Award (Njujork), ISCP Curator Award (Njujork), Dedalus Foundation Independent Curators International Curatorial Research Award (Njujork).