govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti: intervju sa Svetlanom Mladenov

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Svetlana Mladenov

Istoričarka je umetnosti, likovna kritičarka i kuratorka. Autorka je mnogih likovnih manifestacija, izložbi, festivala, akcija, događaja, susreta, radionica… Od 1997-2004. je bila direktor Galerije savremene umetnosti i Centra za kulturu u Pančevu, a od 2007-2015 kustoskinja  Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Članica je AICA, ULUPUDS-a, Društva istoričara umetnosti Srbije i osnivačica Asocijacije za vizuelnu umetnost i kulturu VISART. Kao kustoskinja-saradnica radila na projektu Paviljon Srbija- Raša Todosijević: Svetlost i tama simbola na 54. Venecijanskom bijenalu. Najznačajniji projekti: Bijenale vizuelnih umetnosti 2000,2002,2004; Regionalno-univerzalno 1997-2011; Radionica Staklo 2000-2004; In situ 200-2004; Otvorena osećajnost 1997-2001; Skulptura u Vojvodini-nova situacija 1990; Nova skulptura 1992; Figura, pojave u figuraciji devedesetih1993; In persona 1994; Skulptoralno-arhitekturalno 1997; Ne-izolovani prostor 2001; Prilog novijoj istoriji vojvođanske skulpture 2002; Grad-umetnička pozornica, 2006; Skulptura, objekti, instalacije, ambijenti, intervencije u urbanom prostoru 2007/08; Poligon 2009; O fotografiji 2010; Osamdesete: Postmoderna u Vojvodini (1976/1990), 2013; Prigušena egzistencija, 2014; Konflikt, provokacije, relacije, izazovi, strepnje, energije, odlučnosti-Umetnost u proširenom polju/Pogled na umetničku situaciju/Vojvodina 1997-2014/,2015.