govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Danilom Prnjatom

Danilo Prnjat (1982.) je učestvovao na brojnim domaćim i grupnim izložbama, konferencijama, razgovorima i realizacijama (umetničkih) projekata koji istražuju politike participativnih praksi i kolektivnog rada. U svom radu nastoji da prevaziđe ustaljene granice umetnosti, te odnose između umetnosti i društvene realnosti. Trenutno je doktorant završne godine na odseku PhD in Communication/Art and Critical Thought na European Graduate School-u (EGS) u Sas-Feu u Švajcarskoj. Kritički rad baziran na analizi liberalne kulture objavljuje prvenstveno na portalu DeMaterijalizacija umetnosti.

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_danilo-prnjat_/