govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Draganom Žarevac

Dragana Žarevac je umetnica koju zanima odnos između stvarnosti i istine. Od kraja sedamdesetih izvodila performanse u galerijama bivše Jugoslavije i u inostranstvu. Njeni video-radovi prikazani su na video-festivalima, TV stanicama, izložbama i manifestacijama širom Evrope (Tejt Modern – London, Centar Žorž Popmpidu – Pariz, Muzeo Gugenhajm – Bilbao…), u SAD i u Africi, a prisutni su u kolekcijama u Francuskoj i Nemačkoj. Dobitnica više stipendija francuske vlade, međunarodnih nagrada za video – Nagrada Centra za umetnost i tehnologiju medija (ZKM), Zlatna Sfinga na Festivalu Video Medeja i Nagrada Galerije „Nadežda Petrović“ – kao i mnogih priznanja vladinih i nevladinih organizacija. Piše likovne kritike, radi kao kustoskinja i selektor na video festivalima i kao autorka likovnih radionica.

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.