govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa grupom Škart

Grupa Škart je nastala 1990. godine u napuštenom grafičkom ateljeu Arhitektonskog fakulteta u Beogradu kao kolektiv koji, uz mnogobrojne saradnike, stalnim konstruktivnim sukobom ispituje i ukršta granične forme poezije, arhitekture, grafičkog dizajna, izdavaštva, performansa, muzike, alternativne edukacije i društvenog aktivizma.
Kombinujući različita iskustva tokom prvih 10 godina svog rada, Škart je razvio lokalnu strategiju uličnih samizdat akcija. Tokom ovog perioda, nizom uličnih akcija komentarišu i učestvuju u promeni tadašnjeg socio-političkog okruženja – Tvoje govno – tvoja odgovornost, Bonovi za opstanak, Tuga, Optužena/Nisam kriva. Tokom narednih 10 godina grupa ulazi u dugoročni proces iniciranja i razvijanja novih kolektiva i umreženja. Među rezultatima ovog intenzivnog period su i aktivnosti horova Horkeškart i Proba, dečiji horovi Deca sa meseca i AprilZMAJun, omladinsko-penzionerski hor HOR-RUK i antifašistički hor UHO (ujedinjeni horovi), ženske i muške verzije Novih kuvarica, Pesničenje – trening aktivne poezije i saradnje sa seoskim osnovnim školama.

Svoja predavanja, akcije, radove, koncerte i radionice Škart je izvodio širom Evrope, Amerike i Azije. Retrospektivne izložbe održane su u Rijeci (2009), Londonu (2010), Beogradu (2012) i Nagoji (2013). Škart je 2010. godine predstavio i zapaženu akciju Klackalište – poligon neravnoteže u okviru paviljona Republike Srbije na Bijenalu Arhitekture u Veneciji.

Škart se bavi «arhitekturom ljudskih odnosa» i rizikom da od greške izgrade novu vrednost i novi početak.