govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Ivanom Petrovićem

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Ivan Petrović (Kruševac, 1973). Diplomirao je na Akademiji umetnosti „Braća Karić“ u Beogradu 2002. godine, odsek fotografija. Na domaćoj umetničkoj sceni prisutan je od 1998. godine. Pored fotografije, bavi se i kratkom formom dokumentarnog filma i videom. Njegova umetnička praksa zasnovana je na međusobnim odnosima dokumentarizma, aproprijacije i revalorizacije, i karakteriše je raznovrstan izvođački pristup. Glavna tema koju umetnik istražuje kroz svoje projekte jeste fenomen diskontinuiteta i njegova analiza kao mogućeg sredstva u procesu realizovanja radova. Koosnivač je i kourednik Centra za fotografiju, zajedno sa Mihailom Vasiljevićem. Inicijator je i urednik Foto-foruma, 2010–2011. U okviru rada Centra za fotografiju, kustos je određenog broja izložbi, zajedno sa Mihailom Vasiljevićem. Pokretač je projekta „Arhiv fotografskih radnji“. Dobitnik je nagrade „Dimitrije Bašičević Mangelos“ za 2008. godinu i stipendije „KulturKontakt“ u Beču 2004.

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_ivan-petrovi%C4%87-_/