govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Ivanom Rakidžić Krumes

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.


Ivana Rakidžić-Krumes

Rođena je 1973. godine u Pančevu. Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi prof. Slavoljuba Caje Radojčića, a nakon studija usavršavala se na Kraljevskoj akademiji lepih umetnosti u Antverpenu, Belgija. Do sada je izlagala i učestvovala na mnogim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada od kojih se izdvajaju uzastopne nagrade «Oktobarskog salona», Pančevo u periodu 1997-2001. i 2004. godine. Autor je spomen obeležja dr Zoranu Đinđiću, Srđanu Aleksiću i streljanim Pančevcima na početku Drugog svetskog rata. Poslednjih sedam godina vodi „Otvoreni atelje crtanja i vajanja“ u okviru koga je nastala i skulptura „Srce dragulja“, koja je postavljena u javnom prostoru u Pančevu. Ova skulpura je jedinstvena na ovim prostorima po tome što su elemente izradile intelektualno nedovoljno razvijene osobe, polaznici „Otvorenog ateljea“.