govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Julkom Marinković

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Julka Marinković (1960, Nikšić, Crna Gora)
Završila istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zaposlena u Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“ u Čačku kao kustos-muzejski savetnik. Član Nacionalne sekcije AICA za Srbiju od 2006. Od 1990. objavljuje tekstove, prikaze, u katalozima, monografskim publikacijama, posebnim izdanjima. Učesnik u radu više programskih komisija, programskih i umetničkih saveta različitih likovnih kolonija i galerija, te selektor i član žirija značajnih umetničkih manifestacija i izložbi. U okviru delatnosti Galerije pokrenula ciklus godišnjih izložbi dijaloškog koncepta sa fokusom na aktuelne pojave u savremenoj srpskoj grafici. Saradnik je u regionalnom projektu Prepoznavanje.