govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Miletom Prodanovićem

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Mileta Prodanović (Beograd, 1959). Studirao arhitekturu i slikarstvo, magistrirao na FLU 1985. a doktrorirao 2009. godine. Specijalizirao u Londonu, na Royal College of Arts 1989-90. Tokom studija radio je na arheološkim terenima (neolitski lokalitet Gomolava) i na restauraciji fresaka (Ramaća, Koporin). Od 1990. radi na FLU. Izlagao (od 1980. godine) na više samostalnih i grupnih izložbi u nekadašnjoj Jugoslaviji i inostranstvu (Rim, Tibingen, Tuluz, Karkason,Venecija, Beč, Grac, Prag, Regensburg, Kijev…). Predstavnik Jugoslavije na Venecijanskom bijenalu 1986. godine. Od 1983. objavljuje prozu, esejističke tekstove iz oblasti vizuelnih umetnosti i publicistiku. Dobitnik je nekoliko nacionalnih i regionalnih nagrada iz oblasti likovnih umetnosti  i književnosti.

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_mileta-prodanovi%C4%87-_/