govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Milicom Todorović

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Milica Todorović rodjena u Nišu.Diplomirala na katedri za istoriju umetnosti na Filozofskom fakul. u Beogradu.Od 1998 zaposlena u Galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu gde je od 2006. umetnički direktor. Zvanje višeg kustosa stekla 2008. Autor više problemskih. tematskih ili žanrovskih izložbi. Autor brojnih tekstova objavljenih u katalozima ili časopisima. Koautor monografija o Likovnoj koloniji Sićevo i Galeriji SLU Niš. Jedan od urednika i autora Leksikona grada Niša.

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_milica-todorovi%C4%87_/