govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Nebojšom Milenkovićem

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Nebojša Milenković (Niš, 1971) diplomirao na grupi za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zaposlen u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine gde je kustos Zbirke konceptualne umetnosti. Uža specijalnost: neoavangardna i konceptualna umetnost kao i istraživanja u oblasti prožimanja umetnosti/kulture sa politikom i ideologijom. Uređivao Časopis za istoriju i teoriju umetnosti Anomalija. Objavio šest knjiga tzv.lepe literature i umetničke monografije: Ich bin Künstler Slavko Matković, 2005; szombathy art, 2005; Zvezda i njena senka: Ikonografske predstave zvezde petokrake u umetnosti socijalističkog i postsocijalističkog društva, Ideologije, utopije, simulakrumi slobode 1945-2005, 2006; vladimir kopicl. ništa još nije ovde ali neki oblik već može da mu odgovara…, 2007; Vujica Rešin Tucić: Tradicija avangarde, 2011; Slobodan Šijan: Moraću da skrenem!, Vizuelni eksperimenti 1960 – 2012, 2013, i NATRAG: Božidar Mandić i Porodica bistrih potoka, 2015.