govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Nikolom Šuicom

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Nikola Šuica
Profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Višedecenijske aktivnosti u kulturi: stručni tekstovi, eseji, katalozi i prikazi umetničkih fenomena kao i izložbi objavljeni u magazinima, zbornicima i monografskim izdanjima. Učesnik konferencija, simpozijuma, javnih predavanja i tribina. Uredništva u različitoj štampanoj periodici i medijima. Samostalna izlaganja, organizovanja umetničkih radionica i programskih inicijativa iz kulture. Osnivački član Internacionalnog društva ‘Walter Benjamin’, Barcelona; članstvo u AICA i ULUS – sekcije proširenih medija u umetnosti.

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_nikola-%C5%A1uica_/