govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Rena Rädle i Vladanom Jeremićem

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Rena Rädle & Vladan Jeremić su beogradski umetnici čija praksa uključuje rad sa crtežom, tekstom, videom I fotografijom. Razvijaju zajedničku praksu od 2002. godine istražujući prostor prekalapanja između politike I umetnosti. U svom umetničkom radu se fokusiraju na socijalnim I ekonomskim uslovima reprodukcije I razotkrivaju na provokativan način kontradikcije savremenog društva. Sredstvima umetničkog istraživanja I analize koja kombinuje tekst, slogane, video, fotografiju, crtež I javnu akciju transformišu diskurse umetnosti I politike. U centru pažnje njihovog rada su istorijske i savremene konstelacije emancipatorskih akcija i pokreta prekarnih radnika, umetničkih radnika, migrantskih radnika, Roma… Njihovi projekti uključuju angažman u okviru savremenih javnih debata I borbi, multi-disciplinarnu saradnju I diseminaciju kroz različite medije I kanale. Rena Rädle and Vladan Jeremić su urednici brojnih publikacija kao što su: Reclaiming Realism temat Open Systems Journal-a, Austria ili ArtLeaks Gazette 1 & 2. Sarađivali su sa grupama kao što su: Chto Delat?, ArtLeaks, Perpetuum Mobilε I sa drugim kolektivima.