govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Sašom Pančićem

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

SAŠA PANČIĆ (1965)

Diplomirao slikarstvo i magistrirao crtež na Fakulteru likovnih umetnosti u Beogradu 1992. godine. Učestvovao je na više grupnih i preko dvadeset samostalnih i izložbi u: Srbiji, Francuskoj, Hrvatskoj, Japanu, Finskoj, Bugarskoj, Rusiji, Švajcarskoj. Njegovi radovi se nalaze u javnom prostoru u gradovima: Iwlau (Finska-Laponija), Sofiji (Bugarska), Beogradu (Srbija). Zastupljen je u kolekcijama: Muzeja „Macura“ Srbija, Gradske Galerije Grožnjana, Hvrvatska,  Fondacije „Telenor“, Srbija, Kolekcije „Ljuba Erić“, Srbija,  GalerijeThalberg, Zurich­, Švajcarska, Kolekcija Galerije Lamusee, Tokyo, Japan  i u  privatnih kolekcija širom sveta. Trideset godina je u statusu  samostalnog umetnika. Živi i radi u Beogradu.

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_sa%C5%A1a-pan%C4%8Di%C4%87_/