govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Slađanom Petrović Varagić

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Slađana Petrović Varagić

Diplomirala 2001. godine na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na odseku za istoriju umetnosti. Magistrirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, 2014. godine iz oblasti filma i medija. Od 2002. do 2005. godine radila kao urednik programa Gradske galerije Požega, a od 2005. do 2006. godine kao kustos Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Od juna 2009. do februara 2016. bila je direktor Kulturnog centra Požega. Trenutno je urednik programa Gradske galerije Požega. Od 2003. godine, aktivna je u nezavisnom sektoru u kulturi, a od 2006. godine član je i programski koordinator Nezavisnog filmskog centra „Filmart“ iz Požege. Bila je član je Upravnog odbora Asocijacije „Nezavisna kulturna scena Srbije“. Od 2006. godine radi kao koordinator programa na projektu Međunarodni studentski filmski kamp “Interakcija”. Autor je i koordinator projekta „Fotodokumenti“ od 2010. godine, projekta „Ideja-NE-realizacija 1 i 2“(2003, 2008).

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_sla%C4%91ana-petrovi%C4%87-varagi%C4%87-_/