govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Snežanom Stamenković

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Snežana Stamenković, istoričar umetnosti, urednik u Radio Begradu 2 i kritičar časopisa NIN. Radila u redakcijama Beograd 202, Yellow Cab, Remont, ArtFama, Beorama i sajtovima Seecult.org i B92. Prošla kurseve BBC-a za istraživačko i specijalističko novinarstvo i seminar Kultura i umetnost socijalističke Jugoslavije. Autor publikacije povodom pedeset godina Memorijala Nadežde Petrović i teksta u monografiji posvećenoj umetniku Predragu Caranoviću. Polja interesovanja su savremena vizuelna umetnost, kulturna baština, mediji i kulturna politika. Rođena, živi i radi u Beogradu.