govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Vladimirom Tupanjcem

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Vladimir Tupanjac (1974, Novi Sad) studirao Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1998 pisao likovnu, filmsku kritiku i tekstove o popularnoj kulturi, medijima i savremenim društvenim fenomenima. Radio je u Centru za savremenu umetnost u Beogradu, sarađivao sa KC REX i Kuda.org. Od 2004. do 2013. urednik u CZKD. Jedan od osnivača i urednik umetničkih programa festivala Dis-patch, kustos 44. Oktobarskog salona u Beogradu, član tima Bijenala mladih u Vršcu 2004. godine i jedan od kustosa izložbe „O normalnosti – umetnost u Srbiji 1989 – 2001“ u MSUb. Suosnivač produkcijske kuće Stand Up tall Productions iz Amsterdama sa kojom je realizovao nekoliko pozorišnih predstava.

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_vladimir-tupanjac_/