govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Zoranom Pantelićem

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Zoran Pantelić je umetnik, producent i istraživač. Osnivač i član Centra_kuda.org u Novom Sadu, Srbija (www.kuda.org). Osnovao umetničku grupu APSOLUTNO 1993. godine u Novom Sadu u Jugoslaviji (www.apsolutno.net), koja se bavila konceptualno i politički orijentisana na interdisciplinarni umetnički rad i medijski pluralizam. Rad APSOLUTNO međunarodno je prikazan tokom 1990-ih i ranih 2000-ih na festivalima, galerijama i site-specific mestima. Godine 2000. Zoran Pantelić osnovao je kuda.org_centar za nove medije u Novom Sadu (www.kuda.org), kolektiv posvećen novim tehnologijama, umetnosti, aktivizmu i politici. Učestvovao je u osnivanju Omladinskog društvenog centra CK13, Novi Sad (www.ck13.org), u 2007. godini. Trenutno kroz aktivnost kuda.org učestvuje u međunarodnom projektu “Proširena estetska edukacija” (AEE) i angažovan u projektu lokalne zajednice kroz projekat ‘Lokalne politike i urbana samouprava’ (www.detelinara. org)