govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Zoranom Todorovićem

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima

Zoran Todorović (Beograd 1965) je slikar i višemedijski umetnik. Diplomirao je na odseku za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 1992, magistrirao 1995, i doktorirao 2011. godine. Docent je na FLU; radi od 1998. godine kao asistent i od 2006. godine u zvanju docenta. Vodi nastavu na predmetu Transmedijska istraživanja na čijem je osnivanju aktivno učestvovao. U svojim radovima tematizuje pitanja nadzora, biopolitičke uprave i kontrole otkrivajući neprijatne istine i skrivene motivacije. Izlaže samostalno i grupno od 1992. godine u vodećim domaćim i svetskim institucijama i festivalima novih medija u Evropi i svetu. Dela mu se nalaze u značajnim privatnim i državnim kolekcijama u svetu i u Srbiji kao što su Muzej savremene umetnosti, Beograd i Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad. Dobitnik je nagrade 41. oktobarskog salona. Periodično objavljuje eseje i tekstove o svom radu i o umetnosti (Art in biotech era, Experimental Art Foundation Inc.Adelaide, South Australia 2008, Noise, ZKM, The MIT press Cambrige,Massachusetts London 2002…).